Los iść Ci każe. Idź za Twym Aniołem.


los-iść-ci-każe-idź-za-twym-aniołem
deotymalosiśćkażeidźzatwymaniołemlos iśćci każeidź zaza twymtwym aniołemlos iść ciiść ci każeidź za twymza twym aniołemlos iść ci każeidź za twym aniołem

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz
idź-książeczko-między-ludzi-idź-i myśli-piękne-budź 
Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem. -Blaise Pascal
człowiek-nie-jest-ani-aniołem-ani-bydlęciem-nieszczęście-w-tym-iż-kto-chce-być-aniołem-bywa-bydlęciem
do­bij-do ­luchoć-byś-miała-um­rzeć-in­styn­ktem-idź-da­lej-idź-aż-doj­dziesz-do ­lu-~pa­weł-rychlica 
Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami. -Dietrich Bonhoeffer
bóg-nie każe-nam-iść-żadną-drogą-której by on sam-nie prze­mie­rzył-i na której by nie szedł-z nami
Przy Twym dotyku Spa­lam się Bez udziału ognia Przy Twym dotyku Płonę Niszcząc za­wiść innych Twój do­tyk sprawia Że dziś to ja A jut­ro Ktoś lepszy  -bezoddechu
przy-twym-dotyku-spa­lam-ę-bez-udziału-ognia-przy-twym-dotyku-płonę-niszcząc-za­wiść-innych-twój-do­tyk-sprawia-Że-dziś-to ja-a-jut­ro