Los iść Ci każe. Idź za Twym Aniołem.


los-iść-ci-każe-idź-za-twym-aniołem
deotymalosiśćkażeidźzatwymaniołemlos iśćci każeidź zaza twymtwym aniołemlos iść ciiść ci każeidź za twymza twym aniołemlos iść ci każeidź za twym aniołem

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami.Posłuchaj: gdy los nam porzu­cić pozwoli Ten świat, gdzie tak duszą styg­niemy powoli, Być może w krainie, gdzie kłam­stwo nie znane, Ty będziesz aniołem, ja będę szatanem! Przy­sięgnij, że ra­ju szczęśli­wość porzucisz I że do daw­ne­go kochan­ka powrócisz! Wyg­na­niec ska­zany przez los na zatratę, Niech będzie ci ra­jem, a ty mi wszechświatem.Przy Twym dotyku Spa­lam się Bez udziału ognia Przy Twym dotyku Płonę Niszcząc za­wiść innych Twój do­tyk sprawia Że dziś to ja A jut­ro Ktoś lepszy