Losem ludzi wolnych jest świadoma uległość.


losem-ludzi-wolnych-jest-świadoma-uległość
georges bataillelosemludziwolnychjestświadomauległośćlosem ludziludzi wolnychwolnych jestjest świadomaświadoma uległośćlosem ludzi wolnychludzi wolnych jestwolnych jest świadomajest świadoma uległośćlosem ludzi wolnych jestludzi wolnych jest świadomawolnych jest świadoma uległośćlosem ludzi wolnych jest świadomaludzi wolnych jest świadoma uległość

Każda gru­pa ludzi ma swo­je wa­dy, lecz nie jest ich świadoma.Amerykanin zajmuje się pracą, a w wolnych chwilach kobietami. Włoch zajmuje się kobietami, a w wolnych chwilach pracą.Miłość nie jest uczu­ciem chwi­li - jest świadomą de­cyzją o spo­sobie życia.Us­po­sobienie człowieka jest je­go losem.Usposobienie człowieka jest jego losem.Bo właśnie upodlenia ducha / Ugina wolnych szyję do łańcucha.