Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości.


lu­bię-­­ność-kon­tro­lowaną-lu­bię włóczyć ę-po mieście-nie boję-ę-że przyjdę-do pus­te­go-mie­szka­nia-i sam
kuba wojewódzkilu­bięsa­mot­nośćkon­tro­lowanąlu­bię włóczyć siępo mieścienie bojęsięże przyjdędo pus­te­gomie­szka­niai sampołożę siędo łóżkaboję sięże nie będęmiałza kimtęsknićko­gokochaćpot­rze­buję ciepłai bliskościlu­bię sa­mot­nośćsa­mot­ność kon­tro­lowanąlu­bię włóczyć się po mieścienie boję sięże przyjdę do pus­te­godo pus­te­go mie­szka­niamie­szka­nia i sami sam położę siępołożę się do łóżkaże nie będę miałmiał za kimza kim tęsknićko­go kochaćpot­rze­buję ciepła i bliskościlu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowanąże przyjdę do pus­te­go mie­szka­niado pus­te­go mie­szka­nia i sammie­szka­nia i sam położę sięi sam położę się do łóżkaże nie będę miał za kimmiał za kim tęsknić