Lu­bię widzieć w ciem­nościach ...


lu­bię-widzieć-w ciem­nościach
cykamlu­bięwidziećw ciem­nościachlu­bię widziećwidzieć w ciem­nościachw ciem­nościachlu­bię widzieć w ciem­nościachwidzieć w ciem­nościachlu­bię widzieć w ciem­nościach

Je­dyna wal­ka toczy się w ciem­nościach. Zwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ich skraju. -René Char
je­dyna-wal­ka-toczy ę-w ciem­nościach-zwy­ęstwo od­no­ ę-zaw­sze-na ich-skraju
Naj­wspa­nial­sze two­ry człowie­cze poczy­nają się z niena­wiści, naj­czyściej lśni os­trze w ciem­nościach nocy. -Jacek Dukaj
naj­wspa­nial­sze-two­ry-człowie­cze-poczy­nają ę-z niena­wiś-naj­czyściej-lś-os­trze-w ciem­nościach-nocy
Ciem­ne oku­lary poz­wa­lają nam widzieć Świat w rzeczy­wis­tych barwach  -Sipa
ciem­ne-oku­lary-poz­wa­lają-nam-widzieć-Świat-w rzeczy­wis­tych-barwach 
Lu­bię tę aurę ciem­ności, która go otacza. Lu­bię je­go twarz, smut­ne oczy. Jest dziw­nie piękny, niczym noc bez gwiazd. -Isabel Abedi
lu­bię-tę aurę-ciem­noś-która-go otacza-lu­bię ­go-twarz-smut­ne-oczy-jest dziw­nie-piękny-niczym-noc-bez-gwiazd