Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my.


lu­bimy-ludzi-którzy-bez-wa­hania-mówią-to-co myślą-pod-wa­run­kiem-że myślą-to ­mo-co my
mark twainlu­bimyludziktórzybezwa­haniamówiątoco myśląpodwa­run­kiemże myśląto sa­moco mylu­bimy ludziktórzy bezbez wa­haniawa­hania mówiąpod wa­run­kiemże myślą to sa­moktórzy bez wa­haniabez wa­hania mówiąktórzy bez wa­hania mówią

Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski
krytycy-dzielą-ę-na-trzy-grupy-pierwsza-krytycy-którzy-piszą-to-co-myślą-druga-którzy-piszą-to-co-im-każą-trzecia-którzy-myślą
Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą. -John Charles Salak
przegrani-dzielą-ę-na-dwie-grupy-tych-którzy-myślą-i-nic-nie-robią-i-tych-którzy-coś-stale-robią-ale-nie-myślą
His­to­ria ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett
his­to­ria- zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że ją zmieniają
Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett
historia-zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że-ją-zmieniają
Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. -Anonim
im-mniej-ludzie-myślą-tym-więcej-mówią