Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę.


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
john steinbecklubięznaćprawdęnawetjeślijestbolesnasamaprzyznaszżelepiejwiedziećsobiecałąprawdęlubię znaćznać prawdęnawet jeślijeśli jestjest bolesnasama przyznaszże lepiejlepiej wiedziećwiedzieć oo sobiesobie całącałą prawdęlubię znać prawdęnawet jeśli jestjeśli jest bolesnaże lepiej wiedziećlepiej wiedzieć owiedzieć o sobieo sobie całąsobie całą prawdęnawet jeśli jest bolesnaże lepiej wiedzieć olepiej wiedzieć o sobiewiedzieć o sobie całąo sobie całą prawdęże lepiej wiedzieć o sobielepiej wiedzieć o sobie całąwiedzieć o sobie całą prawdę

Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill
tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych. -Baltazar Gracian Y Morales
wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na
Żaden na świecie mężczyzna czy kobieta nie ścierpią swego portretu, jeśli odsłania o nich całą prawdę! -George Bernard Shaw
Żaden-na-świecie-mężczyzna-czy-kobieta-nie-ścierpią-swego-portretu-śli-odsłania-o-nich-całą-prawdę
Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona
wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Zos­taw mnie samą. Wszys­tko jest kłamstwem. Zos­taw mnie samą. Chcę sa­ma od­kryć prawdę. Zos­taw mnie samą. Nie zasługuję na nic. Zos­taw mnie samą i odejdź... -patka5463
zos­taw-mnie-samą-wszys­tko-jest kłamstwem-zos­taw-mnie-samą-chcę-­-od­kryć-prawdę-zos­taw-mnie-samą-nie-zasługuję-na nic