Ludźmi rządzą złudzenia.


ludźmi-rządzą-złudzenia
karaczan19ludźmirządzązłudzenialudźmi rządząrządzą złudzenialudźmi rządzą złudzenia

Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami. -Anonim
gwiazdy-rządzą-głupcami-mędrcy-rządzą-gwiazdami
Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim
często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia