Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają.


ludzi-ocenia-ę-nie-według-tego-kim-są-ale-na-kogo-wyglądają
moneyludzioceniasięniewedługtegokimalenakogowyglądająludzi oceniaocenia sięsię nienie wedługwedług tegotego kimkim sąale nana kogokogo wyglądająludzi ocenia sięocenia się niesię nie wedługnie według tegowedług tego kimtego kim sąale na kogona kogo wyglądająludzi ocenia się nieocenia się nie wedługsię nie według tegonie według tego kimwedług tego kim sąale na kogo wyglądająludzi ocenia się nie wedługocenia się nie według tegosię nie według tego kimnie według tego kim są

Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.Szansa spotkania interesujących ludzi mniej zależy od tego, gdzie się bywa, a bardziej od tego, kim się jest.Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jestWedług lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.