Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie.


ludzie-światowi-ledwie-ę-znajdą-w-stadzie-a-już-myślą-że-są-w-towarzystwie
chamfortludzieświatowiledwiesięznajdąstadziejużmyślążetowarzystwieludzie światowiświatowi ledwieledwie sięsię znajdąznajdą ww stadziejuż myśląw towarzystwieludzie światowi ledwieświatowi ledwie sięledwie się znajdąsię znajdą wznajdą w stadziea już myśląsą w towarzystwieludzie światowi ledwie sięświatowi ledwie się znajdąledwie się znajdą wsię znajdą w stadzieże są w towarzystwieludzie światowi ledwie się znajdąświatowi ledwie się znajdą wledwie się znajdą w stadzie

Są także ludzie, którzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie. Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam.Już na­wet wódka nie sma­kuje mu w moim towarzystwie...Bywają różne panny: jedne jako starożytne Westalki, drugie - co to ledwie spojrzysz, już chciałbyś.To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli.Dzisiaj od mężczyzn wymaga się nie tylko, by potrafili zlokalizować clitoris, ale też, by wiedzieli, co zrobić, kiedy już ją znajdą.Nawet najbardziej zajęci ludzie zawsze znajdą chwilę, by podkreślić, jak bardzo są zajęci.