Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.


ludzie-żyjący-nadzieją-widzą-dalej-ludzie-żyjący-miłośą-widzą-głębiej-ludzie-żyjący-wiarą-widzą-wszystko-w-nowym-świetle
zanetti lotharludzieżyjącynadziejąwidządalejludziemiłościągłębiejwiarąwszystkonowymświetleludzie żyjącyżyjący nadziejąnadzieją widząwidzą dalejludzie żyjącyżyjący miłościąmiłością widząwidzą głębiejludzie żyjącyżyjący wiarąwiarą widząwidzą wszystkowszystko ww nowymnowym świetleludzie żyjący nadziejążyjący nadzieją widząnadzieją widzą dalejludzie żyjący miłościążyjący miłością widząmiłością widzą głębiejludzie żyjący wiarążyjący wiarą widząwiarą widzą wszystkowidzą wszystko wwszystko w nowymw nowym świetleludzie żyjący nadzieją widzążyjący nadzieją widzą dalejludzie żyjący miłością widzążyjący miłością widzą głębiejludzie żyjący wiarą widzążyjący wiarą widzą wszystkowiarą widzą wszystko wwidzą wszystko w nowymwszystko w nowym świetleludzie żyjący nadzieją widzą dalejludzie żyjący miłością widzą głębiejludzie żyjący wiarą widzą wszystkożyjący wiarą widzą wszystko wwiarą widzą wszystko w nowymwidzą wszystko w nowym świetle

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. -Lothar Zenetti
ci-którzy-żyją-nadzieją-widzą-dalej-ci-co-żyją-miłośą-widzą-głębiej-ci-co-żyją-wiarą-widzą-wszystko-w-innym-świetle
Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu. -Michał Futera
słabi-widzą-przeszkody-silni-widzą-jedynie-cel-a-ci-najlepsi-widzą-przeszkody-i-dążą-do-celu
Jeśli myślisz, że żyjący bezstresowo ludzie o łagodnym usposobieniu nie są w stanie osiągnąć niczego wielkiego w życiu, jesteś w błędzie. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson
jeśli-myślisz-że-żyjący-bezstresowo-ludzie-o-łagodnym-usposobieniu-nie-są-w-stanie-osiągnąć-niczego-wielkiego-w-życiu-jesteś-w-błędzie
W dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie widzą różni­cy między zaurocze­niem a miłością, niechęcią a niena­wiścią, szcze­rym kom­ple­men­tem a fałszywością. -Kaye
w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie widzą-róż­cy-między-zaurocze­niem-a miłośą-niechęą-a niena­wiśą-szcze­rym
Ludzie widzą tylko to, do zobaczenia czego zostali przygotowani -Ralph Waldo Emerson
ludzie-widzą-tylko-to-do-zobaczenia-czego-zostali-przygotowani
Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą. -Talmud
biada-ludziom-którzy-widzą-a nie wiedzą-co widzą