Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze...


ludzie-boją ę-zmian-na­wet-na lepsze
józef ignacy kraszewskiludzieboją sięzmianna­wetna lepszeludzie boją sięboją się zmianna­wet na lepszeludzie boją się zmian

Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze...Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze...Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze.Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga.Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją.