Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia.


ludzie-boją-ę-śmierci-bo-nie-umieją-cenić-życia
janusz korczakludziebojąsięśmiercibonieumiejącenićżycialudzie bojąboją sięsię śmiercibo nienie umiejąumieją cenićcenić życialudzie boją sięboją się śmiercibo nie umiejąnie umieją cenićumieją cenić życialudzie boją się śmiercibo nie umieją cenićnie umieją cenić życiabo nie umieją cenić życia

Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia.Niektórzy ludzie tak bardzo boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć naprawdę.Biada żywemu, który umarłego znieważy, zrani jego miłość własną, obrazi jego honor. Umarli są zazdrośni i mściwi. Nie boją się nikogo i niczego, razów ani ran, ani przeważającej liczby wrogów. Nie boją się nawet śmierci.Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga.Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia.