Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze...


ludzie-boją-ę-zmian-nawet-na-lepsze
józef ignacy kraszewskiludziebojąsięzmiannawetnalepszeludzie bojąboją sięsię zmiannawet nana lepszeludzie boją sięboją się zmiannawet na lepszeludzie boją się zmian

Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec. -Jack Welch
zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec