Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze.


ludzie-boją-ę-zmiany-nawet-na-lepsze
józef ignacy kraszewskiludziebojąsięzmianynawetnalepszeludzie bojąboją sięsię zmianynawet nana lepszeludzie boją sięboją się zmianynawet na lepszeludzie boją się zmiany

Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze...Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze...Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze...Biada żywemu, który umarłego znieważy, zrani jego miłość własną, obrazi jego honor. Umarli są zazdrośni i mściwi. Nie boją się nikogo i niczego, razów ani ran, ani przeważającej liczby wrogów. Nie boją się nawet śmierci.Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga.