Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze...


ludzie-boję-ę-zmian-nawet-na-lepsze
józef ignacy kraszewskiludziebojęsięzmiannawetnalepszeludzie bojęboję sięsię zmiannawet nana lepszeludzie boję sięboję się zmiannawet na lepszeludzie boję się zmian

Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec. -Jack Welch
zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec
Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon
boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary