ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem 


ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
ciarkaludzieczes­tokochająocza­miniżsercem ludzie czes­toczes­to kochająkochają ocza­miocza­mi niżniż sercem ludzie czes­to kochajączes­to kochają ocza­mikochają ocza­mi niżocza­mi niż sercem ludzie czes­to kochają ocza­miczes­to kochają ocza­mi niżkochają ocza­mi niż sercem ludzie czes­to kochają ocza­mi niżczes­to kochają ocza­mi niż sercem 

Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem. -Krio
le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
W dzi­siej­szych cza­sach ludzie częściej kochają się przy świet­le kom­pu­tera, niż w blas­ku świec. -Riot
w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-częściej-kochają ę-przy-świet­-kom­pu­tera-ż-w blas­ku-świec
czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło  -Ciarka
czy-grzechem-jest czy­ć-dob­ro-chy­ba-tak-bo ludzie-czes­to-czy­ą-zło 
upor (nie tyl­ko moj, ale ogol­nie) naj­czes­ciej wy­nika z pychy i proz­nosci, a wiec upor naj­czes­ciej jest strasznym grzechem, bo pycha i proz­nosc to straszne grzechy !  -Jacob
upor-nie-tyl­ko-moj-ale-ogol­nie-naj­czes­ciej-wy­nika-z pychy-i proz­nosci-a wiec-upor-naj­czes­ciej-jest strasznym-grzechem-bo pycha
Bóg kocha ludzi to ludzie nie kochają Boga..... -Ciarka
bóg-kocha-ludzi-to ludzie-nie kochają-boga
Ludzie, hultaje każdy z osobna, są bardzo uczciwi społem; kochają moralność. -Montesquieu
ludzie-hultaje-każdy-z-osobna-są-bardzo-uczciwi-społem-kochają-moralność