Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich.


ludzie-dob­rzy-dla-zwierząt-by­wają-pot­worni-w sto­sun­ku-do bliźnich-swoich
stanisław ignacy witkiewiczludziedob­rzydlazwierzątby­wająpot­worniw sto­sun­kudo bliźnichswoichludzie dob­rzydob­rzy dladla zwierzątzwierząt by­wająby­wają pot­wornipot­worni w sto­sun­kuw sto­sun­ku do bliźnichdo bliźnich swoichludzie dob­rzy dladob­rzy dla zwierzątdla zwierząt by­wajązwierząt by­wają pot­worniby­wają pot­worni w sto­sun­kupot­worni w sto­sun­ku do bliźnichw sto­sun­ku do bliźnich swoichludzie dob­rzy dla zwierzątdob­rzy dla zwierząt by­wajądla zwierząt by­wają pot­wornizwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­kuby­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnichpot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoichludzie dob­rzy dla zwierząt by­wajądob­rzy dla zwierząt by­wają pot­wornidla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­kuzwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnichby­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich

Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. -Arthur Schopenhauer
kto-jest ok­rutny-w sto­sun­ku-do zwierząt-ten-nie może-być-dob­rym-człowiekiem
Ko­loryt nasze­go świata wy­wodzi się ze sto­sun­ku do mat­ki, a je­go for­ma ze sto­sun­ku do ojca. -Antoni Kępiński
ko­loryt-nasze­go-świata-wy­wodzi ę-ze sto­sun­ku-do mat­ki-a ­go-for­-ze sto­sun­ku-do ojca
Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych. -Rene Nelli
mężczyź-przez-długie-wieki-czu­wali-nad-tym-by ich-sto­sun­ki-z ko­bieta­mi-były-sto­sun­ka­mi-panów-do służebnych