Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi.


ludzie-dzielą-ę-na-ludzi-i-zwierzę-kobiety-na-kobiety-i-gę
jan fedorowiczludziedzieląsięnaludzizwierzętakobietygęsiludzie dzielądzielą sięsię nana ludziludzi ii zwierzętakobiety nana kobietykobiety ii gęsiludzie dzielą siędzielą się nasię na ludzina ludzi iludzi i zwierzętakobiety na kobietyna kobiety ikobiety i gęsiludzie dzielą się nadzielą się na ludzisię na ludzi ina ludzi i zwierzętakobiety na kobiety ina kobiety i gęsiludzie dzielą się na ludzidzielą się na ludzi isię na ludzi i zwierzętakobiety na kobiety i gęsi

Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu.Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić.Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią.