Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi.


ludzie-dzielą-ę-na-ludzi-i-zwierzę-kobiety-na-kobiety-i-gę
jan fedorowiczludziedzieląsięnaludzizwierzętakobietygęsiludzie dzielądzielą sięsię nana ludziludzi ii zwierzętakobiety nana kobietykobiety ii gęsiludzie dzielą siędzielą się nasię na ludzina ludzi iludzi i zwierzętakobiety na kobietyna kobiety ikobiety i gęsiludzie dzielą się nadzielą się na ludzisię na ludzi ina ludzi i zwierzętakobiety na kobiety ina kobiety i gęsiludzie dzielą się na ludzidzielą się na ludzi isię na ludzi i zwierzętakobiety na kobiety i gęsi

Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia. -Anonim
są-kobiety-kwiaty-i-kobiety-owoce-są-też-kobiety-pestki-trudne-do-rozgryzienia
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn. -Zsa Zsa Gabor
mężczyź-zakochują-ę-patrząc-na-kobiety-kobiety-kiedy-słuchają-mężczyzn
Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu. -Marlena Dietrich
kobiety-dzielą-ę-na-dwie-kategorie-na-roztrzepane-które-zawsze-gubią-rękawiczki-i-na-uważne-które-zawsze-jedną-przynoszą-do-domu
Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić. -Henryk Sienkiewicz
nie-wolno-dopasować-kobiety-do-jakichś-z-góry-powziętych-pojęć-o-miłoś-bo-te-pojęcia-jak-dzieci-dopiero-z-kobiety-mogą-ę-rodzić
Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
kobiety-dzielą-ę-na-takie-przez-które-ę-same-zmartwienia-i-na-takie-które-nas-przed-tymi-zmartwieniami-bronią