Ludzie dzielą się na oglądanych i oglądających.


ludzie-dzielą-ę-na-oglądanych-i-oglądających
adam brzeskiludziedzieląsięnaoglądanychoglądającychludzie dzielądzielą sięsię nana oglądanychoglądanych ii oglądającychludzie dzielą siędzielą się nasię na oglądanychna oglądanych ioglądanych i oglądającychludzie dzielą się nadzielą się na oglądanychsię na oglądanych ina oglądanych i oglądającychludzie dzielą się na oglądanychdzielą się na oglądanych isię na oglądanych i oglądających

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować. -Stefan Pacek
tylko-kwiaty-dzielą-ę-swoim-zapachem-ze-wszystkimi-i-z-dobrymi-i-ze-złymi-ludzie-nie-mogliby-ę-rozchorować
Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić  -Ciarka
ubodzy-ludzie-mając-tak-niewiele-dzielą ę-tym-co mają-za to bo­gacz-na­wet-wo­de-z kra­nu-bedzie-skąpić 
Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi. -Jan Fedorowicz
ludzie-dzielą-ę-na-ludzi-i-zwierzę-kobiety-na-kobiety-i-gę
Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami. -Henry Francois Becque
ko­biety-są jak fo­tog­ra­fie-ja­kiś-głupiec-sta­ran­nie-przecho­wuje-kliszę-pod­czas-gdy-ludzie-in­te­ligen­tni-dzielą ę