Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości.


ludzie-genialni-to-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
stefan napierskiludziegenialnitoludziebezustannejteraźniejszościludzie genialniludzie bezustannejbezustannej teraźniejszościgenialni to ludzieludzie bezustannej teraźniejszościludzie genialni to ludziegenialni to ludzie bezustannejludzie genialni to ludzie bezustannejgenialni to ludzie bezustannej teraźniejszości

Ludzie genialni: ludzie bezustannej teraźniejszości.Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać.Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt. Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali… Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe.