Ludzie godzą się, by śmiano się z ich dow­ci­pu, ale nie z ich głupoty.


ludzie-godzą-ę-by śmiano ę-z ich-dow­­pu-ale-nie z ich-głupoty
jonathan swiftludziegodząsięby śmiano sięz ichdow­ci­pualenie z ichgłupotyludzie godzągodzą sięby śmiano się z ichz ich dow­ci­puale nie z ichnie z ich głupotyludzie godzą sięby śmiano się z ich dow­ci­puale nie z ich głupoty

Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu
Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Może jest rzeczą nieroztropną spisywać pierwsze wrażenie, ale czemuż ich nie spisać, skoro się ich doznaje? -Hipolit Taine
może-jest-rzeczą-nieroztropną-spisywać-pierwsze-wrażenie-ale-czemuż-ich-nie-spisać-skoro-ę-ich-doznaje
Ludzie stworzeni są po to, aby jedni drugim podlegali. Albo więc ich ujarzmij, albo naucz się ich znosić. -Marek Aureliusz
ludzie-stworzeni-są-po-to-aby-jedni-drugim-podlegali-albo-więc-ich-ujarzmij-albo-naucz-ę-ich-znosić
Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago
wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas