Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.


ludzie-którzy-mają-żo-czasu-spędzają-go-najchętniej-u-tych-którzy-go-nie-mają
rene clairludziektórzymajądużoczasuspędzajągonajchętniejtychniemająktórzy mająmają dużodużo czasuczasu spędzająspędzają gogo najchętniejnajchętniej uu tychktórzy gogo nienie mająktórzy mają dużomają dużo czasudużo czasu spędzajączasu spędzają gospędzają go najchętniejgo najchętniej unajchętniej u tychktórzy go niego nie mająktórzy mają dużo czasumają dużo czasu spędzajądużo czasu spędzają goczasu spędzają go najchętniejspędzają go najchętniej ugo najchętniej u tychktórzy go nie mająktórzy mają dużo czasu spędzająmają dużo czasu spędzają godużo czasu spędzają go najchętniejczasu spędzają go najchętniej uspędzają go najchętniej u tych

Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć.Jest bardzo wielu ludzi, którzy tak dużo czasu spędzają pilnując swego zdrowia, że nie starcza im już czasu na cieszenie się życiem.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, czynią najmniej.Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, najmniej pracują.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.