Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.


ludzie-którzy-pisać-nie-potrafią-piszą-zbyt-wiele-o-tych-którzy-pisać-powinni
jack londonludziektórzypisaćniepotrafiąpiszązbytwieletychpowinniktórzy pisaćpisać nienie potrafiąpiszą zbytzbyt wielewiele oo tychktórzy pisaćpisać powinniktórzy pisać niepisać nie potrafiąpiszą zbyt wielezbyt wiele owiele o tychktórzy pisać powinniktórzy pisać nie potrafiąpiszą zbyt wiele ozbyt wiele o tychpiszą zbyt wiele o tych

Bieda tych, którzy piszą szybko, polega na tym, że jednocześnie nie potrafią pisać krótko.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Poczucie zobowiązania u kogoś jest o wiele mniejsze u tych, którzy doświadczają dobrodziejstwa, niż u tych, którzy je wyświadczają.Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą.Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać, nie pozbawiając swej ofiary życia.