Ludzie, którzy próbują uczy­nić ten świat gor­szym, nie biorą so­bie wol­ne­go dnia.


ludzie-którzy-próbują-uczy­ć-ten-świat-gor­szym-nie biorą-so­bie-wol­ne­go-dnia
bob marleyludziektórzypróbująuczy­nićtenświatgor­szymnie biorąso­biewol­ne­godniaktórzy próbująpróbują uczy­nićuczy­nić tenten światświat gor­szymnie biorą so­bieso­bie wol­ne­gowol­ne­go dniaktórzy próbują uczy­nićpróbują uczy­nić tenuczy­nić ten światten świat gor­szymnie biorą so­bie wol­ne­goso­bie wol­ne­go dniaktórzy próbują uczy­nić tenpróbują uczy­nić ten światuczy­nić ten świat gor­szymnie biorą so­bie wol­ne­go dniaktórzy próbują uczy­nić ten światpróbują uczy­nić ten świat gor­szym

Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi. -Ibn Manzur
mądrym-jest ten-kto-w bie­dzie-umie-so­bie-radzić-mądrzej­szym-ten-kto-jej-uniknąć-potrafi
Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym. -Drahma
naj­gor­szym-nie jest ę-zestarzeć-naj­gor­szym-jest za­pom­nieć-że było ę-młodym