Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.


ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
antoni kępińskiludziektórzyprzyj­mująswojąsta­rośćnie ro­biącz niejprob­le­musą młod­siod tychchcąza wszelkącenęzacho­waćmłodośćktórzy przyj­mująprzyj­mują swojąswoją sta­rośćnie ro­biąc z niejz niej prob­le­musą młod­si od tychktórzy chcąchcą za wszelkąza wszelką cenęcenę zacho­waćzacho­wać swojąswoją młodośćktórzy przyj­mują swojąprzyj­mują swoją sta­rośćnie ro­biąc z niej prob­le­muktórzy chcą za wszelkąchcą za wszelką cenęza wszelką cenę zacho­waćcenę zacho­wać swojązacho­wać swoją młodośćktórzy przyj­mują swoją sta­rośćktórzy chcą za wszelką cenęchcą za wszelką cenę zacho­waćza wszelką cenę zacho­wać swojącenę zacho­wać swoją młodośćktórzy chcą za wszelką cenę zacho­waćchcą za wszelką cenę zacho­wać swojąza wszelką cenę zacho­wać swoją młodość

Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia. -Charles Louis de Boncourt
istnieją-ludzie-którzy-odnajdują-swoją-młodość-dopiero-u-schyłku-życia
Bywają ludzie, którzy odnajdują młodość swoją dopiero u schyłku życia. -Jean Paul
bywają-ludzie-którzy-odnajdują-młodość-swoją-dopiero-u-schyłku-życia
W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania. -Robert Lenzer
w-samych-stanach-zjednoczonych-działa-około-700-szkół-biznesu-wszystkie-te-instytucje-pełne-są-uczonych-którzy-za-wszelką-cenę-chcą-zdobyć
Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim
więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę. -Lee Iacocca
ludzie-chcą-być-oszczędni-za-wszelką-cenę