Ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty to ci, którzy posiadają wizję zanim jeszcze nagroda jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny.


ludzie-którzy-wciąż-zdobywają-szczyty-to-którzy-posiadają-wizję-zanim-jeszcze-nagroda-jest-wygrana-widzą-zwycięstwo-wcześniej-ż
john maxwellludziektórzywciążzdobywająszczytytoposiadająwizjęzanimjeszczenagrodajestwygranawidzązwycięstwowcześniejniżktokolwiekinnyktórzy wciążwciąż zdobywajązdobywają szczytyktórzy posiadająposiadają wizjęwizję zanimzanim jeszczejeszcze nagrodanagroda jestjest wygranawidzą zwycięstwozwycięstwo wcześniejwcześniej niżniż ktokolwiekktokolwiek innyktórzy wciąż zdobywająwciąż zdobywają szczytyszczyty to ciktórzy posiadają wizjęposiadają wizję zanimwizję zanim jeszczezanim jeszcze nagrodajeszcze nagroda jestnagroda jest wygranawidzą zwycięstwo wcześniejzwycięstwo wcześniej niżwcześniej niż ktokolwiekniż ktokolwiek inny

Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają.Ci, którzy wciąż zastanawiają się zanim uczynią jeden krok, spędzają życie, stojąc na jednej nodze.Najbardziej pożałowania godni ludzie to ci, którzy posiadają poczucie obowiązku, lecz brakuje im siły, by obowiązek ten spełniać.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek inny od ciebie wymaga.Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą.