Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.


ludzie-kupują-zwykle-to-co-chcą-kupić-a-nie-to-czego-potrzebują-potrzeba-jest-tylko-wymówką-żeby-kupić-co-chcemy-i-spać-spokojnie
adam ygnasikludziekupujązwykletocochcąkupićnieczegopotrzebująpotrzebajesttylkowymówkążebychcemyspaćspokojnieludzie kupująkupują zwykleco chcąchcą kupićczego potrzebująpotrzeba jestjest tylkotylko wymówkążeby kupićco chcemychcemy ii spaćspać spokojnieludzie kupują zwykleco chcą kupićpotrzeba jest tylkojest tylko wymówkąco chcemy ichcemy i spaći spać spokojniepotrzeba jest tylko wymówkąco chcemy i spaćchcemy i spać spokojnieco chcemy i spać spokojnie

Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę. -G. D. Prentice
za-pieniądze-można-kupić-wiele-rzeczy-dobrych-i-złych-ale-wszystkie-pieniądze-świata-nie-wystarczyłyby-aby-kupić-przyjaciela-lub
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze. -Og Mandino
dobrze-jest-mieć-pieniądze-i-rzeczy-które-można-za-nie-kupić-ale-również-dobrze-jest-od-czasu-do-czasu-upewnić-ę-czy-nie-zgubiliśmy-rzeczy
Dlaczego trudno kupić prezent, żeby naprawdę wyglądał na tyle, ile kosztuje? -Janina Ipohorska
dlaczego-trudno-kupić-prezent-żeby-naprawdę-wyglądał-na-tyle-ile-kosztuje
Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę. -Tennessee Williams
dzisiejsi-ludzie-chcieliby-pojutrzejsze-życie-kupić-za-przedwczorajszą-cenę