Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.


ludzie-kupują-zwykle-to-co-chcą-kupić-a-nie-to-czego-potrzebują-potrzeba-jest-tylko-wymówką-żeby-kupić-co-chcemy-i-spać-spokojnie
adam ygnasikludziekupujązwykletocochcąkupićnieczegopotrzebująpotrzebajesttylkowymówkążebychcemyspaćspokojnieludzie kupująkupują zwykleco chcąchcą kupićczego potrzebująpotrzeba jestjest tylkotylko wymówkążeby kupićco chcemychcemy ii spaćspać spokojnieludzie kupują zwykleco chcą kupićpotrzeba jest tylkojest tylko wymówkąco chcemy ichcemy i spaći spać spokojniepotrzeba jest tylko wymówkąco chcemy i spaćchcemy i spać spokojnieco chcemy i spać spokojnie

Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąDobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.Dlaczego trudno kupić prezent, żeby naprawdę wyglądał na tyle, ile kosztuje?Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi.Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę.