Ludzie mądrze głupi. Ni ta­cy, ni jacy. Nieg­rzeszący, sielankowi. Ni ta­cy, a jacy? Więręśmy normalni. Iżechmy się lu­buje­my Nig­dy sprzeczać nie próbujemy. Toć życie zbyt krótkiem bywa. Je­den mądrze słuchając, Dru­gi głupio odpowiadając. Ta­kie je­no nasze maliny Po­lityczne wyczyny.


ludzie-mądrze-głupi-ni-­cy- jacy-nieg­rzeszący-sielankowi-ni-­cy-a jacy-więręśmy-normalni-iżechmy ę-lu­buje­my-nig­dy-sprzeczać
zmielonykardamonludziemądrzegłupita­cyni jacynieg­rzeszącysielankowia jacywięręśmynormalniiżechmy sięlu­buje­mynig­dysprzeczaćnie próbujemytoćżyciezbytkrótkiembywaje­densłuchającdru­gigłupioodpowiadającta­kieje­nonaszemalinypo­litycznewyczynyludzie mądrzemądrze głupini ta­cyni ta­cywięręśmy normalniiżechmy się lu­buje­mylu­buje­my nig­dynig­dy sprzeczaćsprzeczać nie próbujemytoć życieżycie zbytzbyt krótkiemkrótkiem bywaje­den mądrzemądrze słuchającdru­gi głupiogłupio odpowiadającta­kie je­noje­no naszenasze malinymaliny po­litycznepo­lityczne wyczynyludzie mądrze głupiiżechmy się lu­buje­my nig­dylu­buje­my nig­dy sprzeczaćnig­dy sprzeczać nie próbujemytoć życie zbytżycie zbyt krótkiemzbyt krótkiem bywaje­den mądrze słuchającdru­gi głupio odpowiadającta­kie je­no naszeje­no nasze malinynasze maliny po­litycznemaliny po­lityczne wyczyny

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Charakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach.Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze.Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale.Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.