Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać.


ludzie-mają-zbyt-ło-czasu-aby-cokolwiek-poznać
antoine de saint - exuperyludziemajązbytmałoczasuabycokolwiekpoznaćludzie mająmają zbytzbyt małomało czasuaby cokolwiekcokolwiek poznaćludzie mają zbytmają zbyt małozbyt mało czasuaby cokolwiek poznaćludzie mają zbyt małomają zbyt mało czasuludzie mają zbyt mało czasu

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Chłopców trzeba dręczyć - inaczej zbyt mają wysokie o sobie mniemanie. Chłopców trzeba od czasu do czasu pocałować, by nie wpadali w zbytnią rozpacz.Zbyt mało cza­su-aby jeszcze pa­miętać . M.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Ocalałeś nie po to aby żyć / masz mało czasu trzeba dać świadectwo [. . . ] Bądź wierny Idź.