Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.


ludzie-mniej-powinni-myść-o-tym-co-powinni-robić-a-więcej-o-tym-czym-powinni-być
johannes eckhartludziemniejpowinnimyślećtymcorobićwięcejczymbyćludzie mniejmniej powinnipowinni myślećmyśleć oo tymco powinnipowinni robićwięcej oo tymczym powinnipowinni byćludzie mniej powinnimniej powinni myślećpowinni myśleć omyśleć o tymco powinni robića więcej owięcej o tymczym powinni byćludzie mniej powinni myślećmniej powinni myśleć opowinni myśleć o tyma więcej o tymludzie mniej powinni myśleć omniej powinni myśleć o tym

Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.Znajomość savoir vivre'u to przeważnie wiedza o tym, jak powinni zachowywać się bliźni.Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą.Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność.