Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.


ludzie-myślą-że żyją-bar­dziej-in­tensyw­nie-ż-zwierzę-ż-rośli­ny-a tym-bar­dziej- ż-rzeczy-zwierzę przeczu­wają-że żyją
olga tokarczukludziemyśląże żyjąbar­dziejin­tensyw­nieniżzwierzętarośli­nya tym niżrzeczyzwierzęta przeczu­wająrośli­nyi rzeczyrośli­ny śniąa rzeczytrwająi to trwa­niejest bar­dziejżyciemco­kol­wiekinnegoludzie myśląże żyją bar­dziejbar­dziej in­tensyw­niein­tensyw­nie niżniż zwierzętaniż rośli­nya tym bar­dziej niż rzeczyże żyją bar­dziejbar­dziej in­tensyw­niein­tensyw­nie niżniż rośli­nyrośli­ny i rzeczyże żyją bar­dziejbar­dziej in­tensyw­niein­tensyw­nie niżniż rzeczya rzeczy trwająi to trwa­nie jest bar­dziejjest bar­dziej życiemżyciem niżniż co­kol­wiekco­kol­wiek innegoże żyją bar­dziej in­tensyw­niebar­dziej in­tensyw­nie niżin­tensyw­nie niż zwierzętaże żyją bar­dziej in­tensyw­niebar­dziej in­tensyw­nie niżin­tensyw­nie niż rośli­nyniż rośli­ny i rzeczyże żyją bar­dziej in­tensyw­niebar­dziej in­tensyw­nie niżin­tensyw­nie niż rzeczyi to trwa­nie jest bar­dziej życiemjest bar­dziej życiem niżżyciem niż co­kol­wiekniż co­kol­wiek innego

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Is­tnieją me­tafo­ry bar­dziej rzeczy­wis­te niż ludzie chodzący po ulicy. -Fernando Pessoa
is­tnieją-me­tafo­ry-bar­dziej-rzeczy­wis­te-ż-ludzie-chodzący-po ulicy