Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija.


ludzie-myślą-czasem-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
alfons allaisludziemyślączasemjakzabićczastoczasichzabijaludzie myśląmyślą czasemczasem jakjak zabićzabić czasczas ichich zabijaludzie myślą czasemmyślą czasem jakczasem jak zabićjak zabić czasa to czasczas ich zabijaludzie myślą czasem jakmyślą czasem jak zabićczasem jak zabić czasa to czas ichludzie myślą czasem jak zabićmyślą czasem jak zabić czasa to czas ich zabija

Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-cza­sem-myslą-jak za­bić-czas-a to czas-ich-zabija
Ludzie zabijają czas, żeby czas ich nie zabił. -Anonim
ludzie-zabijają-czas-żeby-czas-ich-nie-zabił
Ludzie prze­zor­ni za­bijają czas po to, żeby czas ich nie zabił. -Aleksander Ziemny
ludzie-prze­zor­-za­bijają-czas-po to-żeby-czas-ich-nie zabił
Dzisiejszy człowiek uważa, że traci coś - czas - kiedy nie działa dość szybko; a jednak nie wie potem, co zrobić z czasem, który zyskał - może go tylko zabić. -Erich Fromm
dzisiejszy-człowiek-uważa-że-traci-coś-czas-kiedy-nie-działa-dość-szybko-a-jednak-nie-wie-potem-co-zrobić-z-czasem-który-zyskał-może
Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija  -daniello
czas-to jak elik­sir-który-od­radza-i zabija