Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.


ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy
niccolo machiavelliludzienaderrzadkopotrafiąbyćcałkiemźlialbodobrzyludzie nadernader rzadkorzadko potrafiąpotrafią byćbyć całkiemcałkiem źliźli alboalbo całkiemcałkiem dobrzyludzie nader rzadkonader rzadko potrafiąrzadko potrafią byćpotrafią być całkiembyć całkiem źlicałkiem źli alboźli albo całkiemalbo całkiem dobrzyludzie nader rzadko potrafiąnader rzadko potrafią byćrzadko potrafią być całkiempotrafią być całkiem źlibyć całkiem źli albocałkiem źli albo całkiemźli albo całkiem dobrzyludzie nader rzadko potrafią byćnader rzadko potrafią być całkiemrzadko potrafią być całkiem źlipotrafią być całkiem źli albobyć całkiem źli albo całkiemcałkiem źli albo całkiem dobrzy

Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.całkiem nic jest ład­na pogoda więc dzwo­nię do Ciebie bo ko­jarzysz mi się z czymś ładnym i całkiem słonecznym jak ta niedziela czy lu­bisz niedziele? Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi.Mężczyźni nie potrafią poznać kobiet, ale wciąż próbują. Kromka chleba i dwa komplementy całkiem wystarczą kobiecie, aby przeżyć dzień.Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami.Urzędów albo dostatków dobrzy jako lekarstw używają, aby ludziom pomagali; źli zażywają jako arszeniku, by tylko szkodzili