Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji.


ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
chris cornellludzienie zdająso­biespra­wyilefraj­dyspra­wiapogrążanie sięw depresjiludzie nie zdająnie zdają so­bieso­bie spra­wyile fraj­dyfraj­dy spra­wiaspra­wia pogrążanie siępogrążanie się w depresjiludzie nie zdają so­bienie zdają so­bie spra­wyile fraj­dy spra­wiafraj­dy spra­wia pogrążanie sięspra­wia pogrążanie się w depresjiludzie nie zdają so­bie spra­wyile fraj­dy spra­wia pogrążanie sięfraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresjiile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji

Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving
Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali
to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali. -Thomas Alva Edison
wielu-życiowych-roz­bitków-to ludzie-którzy-nie zda­wali-so­bie-spra­wy-jak blis­cy-są suk­­su-kiedy ę-poddali