Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe.


ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie
nicholas sparksludzienie zro­zumieli­bya ja nie od­czu­wampot­rze­bywy­jaśnianiazwyczaj­niedla­tegoże w głębiser­cawiemja­kieto byłoprawdziweludzie nie zro­zumieli­bya ja nie od­czu­wam pot­rze­bypot­rze­by wy­jaśnianiazwyczaj­nie dla­tegoże w głębi ser­caser­ca wiemja­kie to byłoto było prawdziwea ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśnianiaże w głębi ser­ca wiemja­kie to było prawdziwe

Ser­ce biło jej moc­niej, ilek­roć wspo­minała swój sen. To było ta­kie cu­dow­ne, kochać i być kochaną. Po prze­budze­niu czuła się zwyczaj­nie porzucona. -Olivia Goldsmith
ser­-biło-jej-moc­niej-ilek­roć-wspo­minała-swój-sen-to było-­kie-cu­dow­ne-kochać-i być-kochaną-po prze­budze­niu-czuła ę
Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni. -Terry Pratchett
ludzie-pot­rze­bują-wiary-w bogów-choćby-dla­tego-że tak-trud­no-jest wie­rzyć-w ludzi-bo­gowie są niezbędni
Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk
och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­