Ludzie nie robią tego, co chcą. Na szczęście!


ludzie-nie-robią-tego-co-chcą-na-szczęście
jules renardludzienierobiątegocochcąnaszczęścieludzie nienie robiąrobią tegoco chcąna szczęścieludzie nie robiąnie robią tegoludzie nie robią tego

Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz
kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Ludzie są przeważnie ciekawsi kiedy nic nie robią niż wtedy kiedy robią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są-przeważnie-ciekawsi-kiedy-nic-nie-robią-ż-wtedy-kiedy-robią-coś
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano