Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat jego poczynań jest obecnie dokładniejsza.


ludzie-nie-są-gorsi-ż-dawniej-tylko-sprawozdawczość-na-temat-jego-poczynań-jest-obecnie-dokładniejsza
john b. priestleyludzieniegorsiniżdawniejtylkosprawozdawczośćnatematjegopoczynańjestobecniedokładniejszaludzie nienie sąsą gorsigorsi niżniż dawniejtylko sprawozdawczośćsprawozdawczość nana temattemat jegojego poczynańpoczynań jestjest obecnieobecnie dokładniejszaludzie nie sąnie są gorsisą gorsi niżgorsi niż dawniejtylko sprawozdawczość nasprawozdawczość na tematna temat jegotemat jego poczynańjego poczynań jestpoczynań jest obecniejest obecnie dokładniejszaludzie nie są gorsinie są gorsi niżsą gorsi niż dawniejtylko sprawozdawczość na tematsprawozdawczość na temat jegona temat jego poczynańtemat jego poczynań jestjego poczynań jest obecniepoczynań jest obecnie dokładniejszaludzie nie są gorsi niżnie są gorsi niż dawniejtylko sprawozdawczość na temat jegosprawozdawczość na temat jego poczynańna temat jego poczynań jesttemat jego poczynań jest obecniejego poczynań jest obecnie dokładniejsza

Naszą opinię na temat ludzkich poczynań formułujemy na podstawie przyjemności lub bólu, jakie nam sprawiają.Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter.Bohater: Dawniej mieliśmy zwyczaj kanonizowania naszych bohaterów, obecnie ich trywializujemy.Dawniej domy przypominały kościoły. Obecnie kościoły robią wrażenie pospolitych domów.Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą.Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt.