Ludzie, nie tylko ci, którzy jak ja byli na katordze, ale absolutnie wszyscy, na tyłach i na froncie, odetchnęli swobodniej, pełną piersią, i w upojeniu, z uczuciem prawdziwego szczęścia rzucili się w wir groźnej walki, śmiertelnej i zbawiennej.


ludzie-nie-tylko-którzy-jak-ja-byli-na-katordze-ale-absolutnie-wszyscy-na-tyłach-i-na-froncie-odetchnęli-swobodniej-pełną-piersią-i-w-upojeniu
borys pasternakludzienietylkoktórzyjakjabylinakatordzealeabsolutniewszyscytyłachfroncieodetchnęliswobodniejpełnąpiersiąupojeniuuczuciemprawdziwegoszczęściarzucilisięwirgroźnejwalkiśmiertelnejzbawiennejnie tylkotylko ciktórzy jakjak jaja bylibyli nana katordzeale absolutnieabsolutnie wszyscyna tyłachtyłach ii nana froncieodetchnęli swobodniejpełną piersiąw upojeniuz uczuciemuczuciem prawdziwegoprawdziwego szczęściaszczęścia rzucilirzucili sięw wirwir groźnejgroźnej walkiśmiertelnej ii zbawiennejnie tylko ciktórzy jak jajak ja bylija byli nabyli na katordzeale absolutnie wszyscyna tyłach ityłach i nai na fronciei w upojeniuz uczuciem prawdziwegouczuciem prawdziwego szczęściaprawdziwego szczęścia rzuciliszczęścia rzucili sięrzucili się wsię w wirw wir groźnejwir groźnej walkiśmiertelnej i zbawiennej

Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Jeśli wytniesz z siebie wszystko po kolei to któregoś dnia osiągniesz wolność absolutną, staniesz się niczym huragan El Nino, absolutnie wolny, absolutnie nieosiągalny, absolutnie nieprzewidywalny - ale przestaniesz być człowiekiem.Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy.Są ludzie, którzy łakną nie­szczęścia jak przyjemności.Tylko popełniając głupstwa mamy chwile prawdziwego szczęścia.Nikt nie zna prawdziwego wieku ludzkości, ale wszyscy zgadzają się z tym, że jest ona wystarczająco stara, by być mądrzejszą.