Ludzie niechętnie wyzbywają się wad: wolą je równoważyć zaletami.


ludzie-niechętnie-wyzbywają-ę-wad-wolą-równoważyć-zaletami
anonimludzieniechętniewyzbywająsięwadwoląrównoważyćzaletamiludzie niechętnieniechętnie wyzbywająwyzbywają sięsię wadwolą jeje równoważyćrównoważyć zaletamiludzie niechętnie wyzbywająniechętnie wyzbywają sięwyzbywają się wadwolą je równoważyćje równoważyć zaletamiludzie niechętnie wyzbywają sięniechętnie wyzbywają się wadwolą je równoważyć zaletamiludzie niechętnie wyzbywają się wad

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.Nie widzą prawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­tem swych wad Telewizja dowiodła, że ludzie wolą oglądać cokolwiek, niż patrzeć na siebie nawzajem.W małżeństwie ważne jest nie tylko dobrać się zaletami, ale i wadami.Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem.