Ludzie nieszczęśliwi wielbią w sobie potęgę bólu, ludzie, którzy wyrzekli się życia - ubóstwiają swą siłę woli.


ludzie-nieszczęśliwi-wielbią-w-sobie-potęgę-bólu-ludzie-którzy-wyrzekli-ę-życia-ubóstwiają-swą-łę-woli
zofia nałkowskaludzienieszczęśliwiwielbiąsobiepotęgębóluludziektórzywyrzeklisiężyciaubóstwiająswąsiłęwoliludzie nieszczęśliwinieszczęśliwi wielbiąwielbią ww sobiesobie potęgępotęgę bóluktórzy wyrzekliwyrzekli sięsię życiażyciaubóstwiająubóstwiają swąswą siłęsiłę woliludzie nieszczęśliwi wielbiąnieszczęśliwi wielbią wwielbią w sobiew sobie potęgęsobie potęgę bóluktórzy wyrzekli sięwyrzekli się życiasię życiaubóstwiają swąubóstwiają swą siłęswą siłę woliludzie nieszczęśliwi wielbią wnieszczęśliwi wielbią w sobiewielbią w sobie potęgęw sobie potęgę bóluktórzy wyrzekli się życiawyrzekli się życiaubóstwiają swą siłęubóstwiają swą siłę woliludzie nieszczęśliwi wielbią w sobienieszczęśliwi wielbią w sobie potęgęwielbią w sobie potęgę bóluktórzy wyrzekli się życiaubóstwiają swą siłę woli

Ludzie, którzy osiągają coś na tym świecie, to ci, którzy nie znajdując sprzyjających do działania warunków, samije sobie tworzą. -George Bernard Shaw
ludzie-którzy-osiągają-coś-na-tym-świecie-to-którzy-nie-znajdując-sprzyjających-do-działania-warunków-samije-sobie-tworzą
Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi. -Sokrates
dobrzy-ludzie-są-szczęśliwi-a-źli-nieszczęśliwi
Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho
ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu. -Anonim
wszyscy-nieszczęśliwi-ludzie-są-nimi-dlatego-że-nie-potrafią-spokojnie-przebywać-w-domu
Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy. -Albert Schweitzer
ludzie-wiedzą-że-są-nieszczęśliwi-ale-ło-kto-wie-że-mógłby-być-szczęśliwy
Ludzie wierzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy -Albert Schweitzer
ludzie-wierzą-że-są-nieszczęśliwi-ale-ło-kto-wie-że-mógłby-być-szczęśliwy