Ludzie płaczą nad ścier­niskiem przyszłości, a nie widzą pełnych stodół przeszłości.


ludzie-płaczą-nad-ścier­niskiem-przyszłoś-a nie widzą-pełnych-stodół-przeszłoś
michal vieweghludziepłacząnadścier­niskiemprzyszłościa nie widząpełnychstodółprzeszłościludzie płacząpłaczą nadnad ścier­niskiemścier­niskiem przyszłościa nie widzą pełnychpełnych stodółstodół przeszłościludzie płaczą nadpłaczą nad ścier­niskiemnad ścier­niskiem przyszłościa nie widzą pełnych stodółpełnych stodół przeszłościludzie płaczą nad ścier­niskiempłaczą nad ścier­niskiem przyszłościa nie widzą pełnych stodół przeszłościludzie płaczą nad ścier­niskiem przyszłości

Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości.Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości.Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe.Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz.Czym jest his­to­ria? Echem przeszłości od­bi­tym przez przyszłość. Od­blas­kiem przyszłości rzu­conym w przeszłość.