Ludzie po­kona­ni w wal­ce o coś w co wierzą, biorą na siebie z ochotą męczeństwo jak gorzką nag­rodę swej samotności.


ludzie-po­kona­-w wal­-o coś-w co wierzą-biorą-na siebie-z ochotą-męczeństwo-jak gorzką-nag­rodę-swej-samotnoś
gustaw herling-grudzińskiludziepo­kona­niw wal­ceo cośw co wierząbiorąna siebiez ochotąmęczeństwojak gorzkąnag­rodęswejsamotnościludzie po­kona­nipo­kona­ni w wal­cew wal­ce o cośo coś w co wierząbiorą na siebiena siebie z ochotąz ochotą męczeństwomęczeństwo jak gorzkąjak gorzką nag­rodęnag­rodę swejswej samotnościludzie po­kona­ni w wal­cepo­kona­ni w wal­ce o cośw wal­ce o coś w co wierząbiorą na siebie z ochotąna siebie z ochotą męczeństwoz ochotą męczeństwo jak gorzkąmęczeństwo jak gorzką nag­rodęjak gorzką nag­rodę swejnag­rodę swej samotnościludzie po­kona­ni w wal­ce o cośpo­kona­ni w wal­ce o coś w co wierząbiorą na siebie z ochotą męczeństwona siebie z ochotą męczeństwo jak gorzkąz ochotą męczeństwo jak gorzką nag­rodęmęczeństwo jak gorzką nag­rodę swejjak gorzką nag­rodę swej samotnościludzie po­kona­ni w wal­ce o coś w co wierząbiorą na siebie z ochotą męczeństwo jak gorzkąna siebie z ochotą męczeństwo jak gorzką nag­rodęz ochotą męczeństwo jak gorzką nag­rodę swejmęczeństwo jak gorzką nag­rodę swej samotności

Ludzie ma­li biorą zwyk­le swój duży cień za miarę swej wielkości.Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swej wielikości.Wszyscy ludzie, którzy naprawdę wierzą w siebie, znajdują się w domach wariatów.Człowiek, w które­go ludzie wierzą, jest potęgą; podwójną ma moc, jeżeli sam w siebie wierzy.Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw...Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności.