Ludzie po­win­ni się mie­rzyć dusza­mi, a nie kieszeniami.


ludzie-po­win­ ę-mie­rzyć-dusza­mi-a nie kieszeniami
aleksander Świętochowskiludziepo­win­ni sięmie­rzyćdusza­mia nie kieszeniamiludzie po­win­ni siępo­win­ni się mie­rzyćmie­rzyć dusza­miludzie po­win­ni się mie­rzyćpo­win­ni się mie­rzyć dusza­miludzie po­win­ni się mie­rzyć dusza­mi

Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami.Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.Dob­rze się za­mie­rzyć znaczy nieraz ty­le, co uderzyć.Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!') Chwy­cił mnie moc­no za rękę. Od­wróciłam się. Po­pat­rzył mi głębo­ko w oczy. Po­wie­dział: