Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił


ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił
michael josephsonludziepostępująwłaściwieniedlategożechcązmienićświatalechcąbyświatichzmieniłludzie postępująpostępują właściwiewłaściwie nienie dlategoże chcąchcą zmienićzmienić światale dlategoże nienie chcąby światświat ichich zmieniłludzie postępują właściwiepostępują właściwie niewłaściwie nie dlategoże chcą zmienićchcą zmienić światże nie chcąby świat ichświat ich zmieniłludzie postępują właściwie niepostępują właściwie nie dlategoże chcą zmienić światby świat ich zmieniłludzie postępują właściwie nie dlatego

Czas może być nazwany Wszyscy chcą zmieniać świat, ale nikt nie chce zmienić siebie.Ludzkość ulega złudzeniu, że świat prowadzą ludzie mądrzy. Byłoby to niemożliwe choćby dlatego, że większość tej ludzkości to przeciętność -jeśli już nie ludzie głupi.Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych i tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.