Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.


ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą
thrillofitludziepot­ra­fiąwmówićso­biepot­rzebędru­giegoczłowiekanaz­waćją miłościąludzie pot­ra­fiąpot­ra­fią wmówićwmówić so­bieso­bie pot­rzebępot­rzebę dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka ii naz­waćnaz­wać ją miłościąludzie pot­ra­fią wmówićpot­ra­fią wmówić so­biewmówić so­bie pot­rzebęso­bie pot­rzebę dru­giegopot­rzebę dru­giego człowiekadru­giego człowieka iczłowieka i naz­waći naz­wać ją miłościąludzie pot­ra­fią wmówić so­biepot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebęwmówić so­bie pot­rzebę dru­giegoso­bie pot­rzebę dru­giego człowiekapot­rzebę dru­giego człowieka idru­giego człowieka i naz­waćczłowieka i naz­wać ją miłościąludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebępot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giegowmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowiekaso­bie pot­rzebę dru­giego człowieka ipot­rzebę dru­giego człowieka i naz­waćdru­giego człowieka i naz­wać ją miłością

Nie pot­ra­fimy ok­reślić chwi­li, w której człowiek zaczął od­czu­wać pot­rzebę myślenia. -Hannah Arendt
nie-pot­ra­fimy-ok­reślić-chwi­li-w której człowiek-zaczął-od­czu­wać-pot­rzebę-myślenia
Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia