Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni.


ludzie-pot­rze­bują-wiary-w bogów-choćby-dla­tego-że tak-trud­no-jest wie­rzyć-w ludzi-bo­gowie są niezbędni
terry pratchettludziepot­rze­bująwiaryw bogówchoćbydla­tegoże taktrud­nojest wie­rzyćw ludzibo­gowie są niezbędniludzie pot­rze­bująpot­rze­bują wiarywiary w bogówchoćby dla­tegoże tak trud­notrud­no jest wie­rzyćjest wie­rzyć w ludziludzie pot­rze­bują wiarypot­rze­bują wiary w bogówże tak trud­no jest wie­rzyćtrud­no jest wie­rzyć w ludziludzie pot­rze­bują wiary w bogówże tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi

Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Ci są naj­szczęśliw­si i naj­bliżsi bogów, którzy nie pot­rze­bują niczego. -Sokrates
ci są naj­szczęśliw­-i naj­bliż-bogów-którzy-nie pot­rze­bują-niczego
ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie  -motylek96
ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie