Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska.


ludzie-potykają-ę-nie-o-góry-lecz-o-kretowiska
konfucjuszludziepotykająsięniegóryleczkretowiskaludzie potykająpotykają sięsię nienie oo górylecz oo kretowiskaludzie potykają siępotykają się niesię nie onie o górylecz o kretowiskaludzie potykają się niepotykają się nie osię nie o góryludzie potykają się nie opotykają się nie o góry

Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.Ludzie, którzy mnie oglądają przypominają widzów na meczu tenisowym. Z tą tylko różnicą, że ich głowy nie poruszają się z lewa na prawo, lecz z dołu do góry.Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą.Nie potykają się tylko ci, co pełzają.Ludzie podziwiają góry, morza, a nie zdumiewają się nad sobą.Ponosząc klęskę, głupota nie ginie, lecz wycofuje się na z góry upatrzone pozycje.