Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami.


ludzie-powinni-ę-mierzyć-duszami-a-nie-kieszeniami
aleksander Świętochowskiludziepowinnisięmierzyćduszaminiekieszeniamiludzie powinnipowinni sięsię mierzyćmierzyć duszaminie kieszeniamiludzie powinni siępowinni się mierzyćsię mierzyć duszamia nie kieszeniamiludzie powinni się mierzyćpowinni się mierzyć duszamiludzie powinni się mierzyć duszami

Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Ludzie po­win­ni się mie­rzyć dusza­mi, a nie kieszeniami.Zais­te, chciałoby się po­wie­dzieć, że ludzie są diabłami na ziemi, a zwierzęta dręczo­nymi przez nich duszami.Czasem wątpię, czy ludzie powinni się pobierać, może lepiej mieszkać w pobliżu i tylko się odwiedzać?Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Można mieć wątpliwości co do tego, jacy ludzie powinni posiadać potomstwo, ale niewątpliwie najmniej odpowiedni są rodzice.