Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty.


ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
john newtonludziepozostająsamotniponieważbudująraczejścianyniemostyludzie pozostająpozostają samotniponieważ budująbudują raczejraczej ścianynie mostyludzie pozostają samotniponieważ budują raczejbudują raczej ścianya nie mostyponieważ budują raczej ściany

Błędem jest każda emigracja. Wieczysty mit o Anteuszu zaczerpnięty został z głębin psychiki ludzkiej i życie zawsze go potwierdza. Oderwani od swej ziemi, od pni, ludzie tracą moc. Przyszłość kraju budują ci, co zostają, budują w powszednim trudzie zacisnąwszy zęby.Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą.Ludzie są wszyscy równi w ustroju republikańskim; równi są także w ustroju despotycznym: tu ponieważ są wszystkim, tam ponieważ są niczym.Bicie w dzwony nie pomoże tam, gdzie tylko dzwony siebie słyszą, a ludzie - pozostają głusi.