Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty.


ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
john newtonludziepozostająsamotniponieważbudująraczejścianyniemostyludzie pozostająpozostają samotniponieważ budująbudują raczejraczej ścianynie mostyludzie pozostają samotniponieważ budują raczejbudują raczej ścianya nie mostyponieważ budują raczej ściany

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Izaak Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz
ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
Ludzie są wszyscy równi w ustroju republikańskim; równi są także w ustroju despotycznym: tu ponieważ są wszystkim, tam ponieważ są niczym. -Montesquieu
ludzie-są-wszyscy-równi-w-ustroju-republikańskim-równi-są-także-w-ustroju-despotycznym-ponieważ-są-wszystkim-tam-ponieważ-są-niczym
Bicie w dzwony nie pomoże tam, gdzie tylko dzwony siebie słyszą, a ludzie - pozostają głusi. -Zbigniew Waydyk
bicie-w-dzwony-nie-pomoże-tam-gdzie-tylko-dzwony-siebie-słyszą-a-ludzie-pozostają-głusi