Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.


ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
anonimludzieprędzejwybaczajątemuktoichoszukujeniżimmówigorzkąprawdęludzie prędzejprędzej wybaczająwybaczają temukto ichich oszukujeniż temukto imim mówimówi gorzkągorzką prawdęludzie prędzej wybaczająprędzej wybaczają temukto ich oszukujekto im mówiim mówi gorzkąmówi gorzką prawdęludzie prędzej wybaczają temukto im mówi gorzkąim mówi gorzką prawdękto im mówi gorzką prawdę

Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. -Elias Canetti
nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę
Kto raz skłamał, temu się nie wierzy, nawet, gdy mówi prawdę. -Fedrus
kto-raz-skłamał-temu-ę-nie-wierzy-nawet-gdy-mówi-prawdę
Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier
kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje. -Alojzy Żółkowski
nadzieja-powiada-że-temu-prędzej-spełniają-ę-nadzieje-kiedy-kto-dobrze-nadzieje
Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi. -Lew Tołstoj
mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi